Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του "Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας" Ο Σύνδεσμος Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση αλλά και εθελοντών της πόλης της Λάρνακας, για να προωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών αλλά και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.

Επόμενες Εκδηλώσεις

Ετήσιοι Χορηγοί