Ποιοί ήμαστε

Ο Σύνδεσμος Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας ιδρύθηκε στις 26.6.1998 και δραστηριοποιείται στην παροχή Υπηρεσιών στα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και τη στήριξη των οικογενειών τους.  Στόχος μας είναι η διευκόλυνση αυτών των οικογενειών έτσι ώστε οι ασθενείς να έχουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής.  Ο Σύνδεσμος αποτελεί ένα μη κρατικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με έδρα τη Λάρνακα. Για την επίτευξη των στόχων ο Σύνδεσμος τους λειτουργεί τέσσερα προγράμματα που θεωρούνται απόλυτα απαραίτητα για τη εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής στους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.  Τα προγράμματα αυτά είναι η Φυσιοθεραπεία, η Ψυχολογική  και Κοινωνική Στήριξη, η Κατ’ οίκον Φροντίδα και η Αρωματοθεραπεία για τα οποία ο Σύνδεσμος εργοδοτεί επαγγελματίες.


Από τις αρχές του 2000 ο Σύνδεσμος απέκτησε τη δική του ενοικιασμένη στέγη η οποία έχει εξοπλιστεί αποκλειστικά από δωρεές φίλων του Συνδέσμου.  Στο οίκημα εκτός από την αίθουσα συνεδριάσεων λειτουργεί  πλήρως εξοπλισμένο φυσιοθεραπευτήριο, αρωματοθεραπευτήριο καθώς και αίθουσα για τις συναντήσεις για την ψυχολογική στήριξη.  Ένας από τους μεγαλόπνοους και μακροχρόνιους στόχους του Συνδέσμου είναι η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης με τη φιλοδοξία να γίνει το δεύτερο σπίτι για το κάθε ασθενή.