Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αυτό που κατευθύνει τη δράση του Συνδέσμου, εκτελεί αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου. Παράλληλα φροντίζει να τηρούνται οι πρόνοιες του καταστατικού. Οι θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου καταλαμβάνονται από ασθενείς - μέλη του Συνδέσμου ενώ οι υπόλοιπες θέσεις αξιωματούχων διεκδικούνται και από μη πάσχοντες - μέλη του Συνδέσμου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου από την εκλογική συνέλευση του 2019 μέχρι την εκλογική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τον  Απρίλιο του 2021 αποτελείται από τα κάτοθι άτομα: 

Πρόεδρος: Στέλιος Νικολάου

Αντιπρόεδρος: Μαρία Παναγή

Γραμματέας: Ζωή Μούσκου

Βοηθός Γραμματέα: Λήδα Σανταμά

Ταμίας: Μαίρη Σπανούδη

Βοηθός Ταμία: Ολυμπία Χειμώνα

Μέλος: Καίτη Ζέκα

Μέλος: Αθηνά Φιλίππου

Αριστίνδην μέλος: Πραξούλλα Σετράξη

Αριστίνδην μέλος: Αντιγόνη Ιωάννου

Αριστίνδιν μέλος: Μαρία Ανδρέου

Αριστίνδην μέλος: Μαρία Κυριάκου