ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΓΕΥΜΑ

'Ωρα

Τοποθεσία

FRENCH RENDEZ-VOUS

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 η ώρα 1.00 μμ πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο French Rendez-vous στη Λάρνακα το Φιλανθρωπικό Γεύμα του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας για την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας εκφράζει τις ειλικρινείς  του ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση και  πραγματοποίηση του Φιλανθρωπικού Γεύματος.