Κατ’ Οίκον Φροντίδα

Η Κατ΄Οίκον Φροντίδα παρέχεται σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην πραγματοποίηση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος εργοδοτεί Φροντίστρια η οποία μεταβαίνει στα σπίτια των ασθενών για να τους διευκολύνει στην καθημερινότητα τους αλλά και για να αποφορτίσει την οικογένεια των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση. 


Μερικά από τα καθήκοντα που αναλαμβάνει είναι:

  • Καθαριότητα χώρου ασθενή.
  • Ατομική υγιεινή ασθενή.
  • Συντροφιά και Ψυχαγωγία Ασθενή.
  • Παραλαβή Φαρμάκων.
  • Κ.α.