Φυσιοθεραπεία

φυσιοθεραπεία

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από ειδικά καταρτισμένο επιστήμονα, με σκοπό την ενδυνάμωση των μυών αλλά και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Πραγματοποιείται ατομικά ή ομαδικά κινησιοθεραπεία σε φυσιοθεραπευτήριο που δημιουργήθηκε εντός του οικήματος μας, ειδικά εξοπλισμένο, ή κατ’ οίκον, χρησιμοποιώντας ελαστικές αντιστάσεις, ελεύθερα βάρη, παράλληλες μπάρες, ορθοστάτη, στατικό και ηλεκτρικό ποδήλατο, δρόμο, μπάλες φυσιοθεραπείας. Παράλληλα, όποτε κριθεί αναγκαίο, εφαρμόζεται μάλαξη μαλακών μορίων και κινητοποίηση αρθρώσεων ενώ δίνονται και συμβουλές για ορθοπεδικά μηχανήματα.