Ψυχολογική Στήριξη

ψυχολογική στήριξη

Γνωρίζοντας ότι η εξέλιξη της Πολλαπλής Σκλήρυνσης μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την κακή ψυχολογική κατάσταση του ασθενή και των οικείων του, το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την παροχή ψυχολογικής στήριξης σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο.

Η Στήριξη των ασθενών γίνεται με τη χρήση ψυχολογικών κλινικών μεθόδων με σκοπό:

  • Τη Στήριξη του ατόμου και της οικογένειας του.
  • Την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης.
  • Την προσπάθεια εξάλειψης των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών που ίσως επιβαρύνουν τη συμπτωματολογία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης.
  • Την ενθάρρυνση του ατόμου να παραμείνει ενεργό στην κοινωνία.
  • Την εξεύρεση λύσεων στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένεκα της ασθένειας.
  • Την εξάλειψη των συγκρούσεων σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.