Κοινωνική Υπηρεσία

Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Συνδέσμου Ατόμων Με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας στελεχώνεται από επαγγελματία Κοινωνική Λειτουργό.

Σκοπός:
Ο Κοινωνικός Λειτουργός επικεντρώνεται στην παρέμβαση σε τρία επίπεδα: 

  1. Στο άτομο:  Αποδοχή της νέας κατάστασης που αποφέρει η ασθένεια και έκφραση των συναισθημάτων του.
  2. Οικογένεια:  Αποδοχή της ασθένειας και έκφρασης των συναισθημάτων για να μπορούν να βοηθήσουν το άτομο στα νέα δεδομένα που αποφέρει η ασθένεια.
  3. Κοινότητα:  Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινού για τα θέματα που αφορούν την Πολλαπλή Σκλήρυνση.

 

Ατομική και Οικογενειακή Παρέμβαση: 

  • Κατ’οίκον ατομικές και οικογενειακές επισκέψεις
  • Τηλεφωνική επικοινωνία. 
  • Ενημέρωση παρεχόμενων Υπηρεσιών του Συνδέσμου και κοινωνικών παροχών.
  • Υπεράσπιση δικαιωμάτων των ασθενών με οποιοδήποτε τρόπο.\Συναντήσεις στο οίκημα του Συνδέσμου.
  • Παροχή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων για οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου. 

 

Κοινωνική Δικτύωση: 

  • Συνεργασία με κρατικούς, ημικρατικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την προάσπιση δικαιωμάτων των ασθενών