Υπηρεσίες

Ο Σύνδεσμος για να επιτύχει τους σκοπούς και τους στόχους τους παρέχει τα έξης προγράμματα για την στήριξη των μελών του.

 

Φυσιοθεραπεία

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από ειδικά καταρτισμένο επιστήμονα, με σκοπό την ενδυνάμωση των μυών αλλά και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Πραγματοποιείται ατομικά ή ομαδικά κινησιοθεραπεία σε φυσιοθεραπευτήριο που δημιουργήθηκε εντός του οικήματος μας, ειδικά εξοπλισμένο, ή κατ’ οίκον, χρησιμοποιώντας ελαστικές αντιστάσεις, ελεύθερα βάρη, παράλληλες μπάρες, ορθοστάτη, στατικό και ηλεκτρικό ποδήλατο, δρόμο, μπάλες φυσιοθεραπείας. Παράλληλα, όποτε κριθεί αναγκαίο, εφαρμόζεται μάλαξη μαλακών μορίων και κινητοποίηση αρθρώσεων ενώ δίνονται και συμβουλές για ορθοπεδικά μηχανήματα.

 

Κατ’ Οίκον Φροντίδα

Η Κατ΄Οίκον Φροντίδα παρέχεται σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην πραγματοποίηση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος εργοδοτεί Φροντίστρια η οποία μεταβαίνει στα σπίτια των ασθενών για να τους διευκολύνει στην καθημερινότητα τους αλλά και για να αποφορτίσει την οικογένεια των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση. 


Μερικά από τα καθήκοντα που αναλαμβάνει είναι:

 • Καθαριότητα χώρου ασθενή.
 • Ατομική υγιεινή ασθενή.
 • Συντροφιά και Ψυχαγωγία Ασθενή.
 • Παραλαβή Φαρμάκων.
 • Κ.α

 

Αρωματοθεραπεία

Ο Σύνδεσμο μας συνεργάζεται με  Αρωματοθεραπεύτρια η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της στο οίκημα του Συνδέσμου κατόπιν ραντεβού. Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται μασάζ με τη χρήση αιθέριων ελαίων με στόχο τη μείωση του πόνου και των συμπτωμάτων της ασθένειας. 

 

Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Συνδέσμου Ατόμων Με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας στελεχώνεται από επαγγελματία Κοινωνική Λειτουργό.

Σκοπός:
Ο Κοινωνικός Λειτουργός επικεντρώνεται στην παρέμβαση σε τρία επίπεδα: 

Α) Στο άτομο:  Αποδοχή της νέας κατάστασης που αποφέρει η ασθένεια και έκφραση των συναισθημάτων του.

Β) Οικογένεια:  Αποδοχή της ασθένειας και έκφρασης των συναισθημάτων για να μπορούν να βοηθήσουν το άτομο στα νέα δεδομένα που αποφέρει η ασθένεια.

Γ) Κοινότητα:  Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινού για τα θέματα που αφορούν την Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Ατομική και Οικογενειακή Παρέμβαση: 
-    Κατ’οίκον ατομικές και οικογενειακές επισκέψεις
-    Τηλεφωνική επικοινωνία. 
-    Ενημέρωση παρεχόμενων Υπηρεσιών του Συνδέσμου και κοινωνικών παροχών.
-    Υπεράσπιση δικαιωμάτων των ασθενών με οποιοδήποτε τρόπο.
-    Συναντήσεις στο οίκημα του Συνδέσμου.
-    Παροχή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης.
-    Διοργάνωση εκδηλώσεων για οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου. 

Κοινωνική Δικτύωση: 
-Συνεργασία με κρατικούς, ημικρατικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την προάσπιση δικαιωμάτων των ασθενών 

 

Ψυχολογική Στήριξη

Γνωρίζοντας ότι η εξέλιξη της Πολλαπλής Σκλήρυνσης μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την κακή ψυχολογική κατάσταση του ασθενή και των οικείων του, το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την παροχή ψυχολογικής στήριξης σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο.

Η Στήριξη των ασθενών γίνεται με τη χρήση ψυχολογικών κλινικών μεθόδων με σκοπό:

 • Τη Στήριξη του ατόμου και της οικογένειας του.
 • Την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης.
 • Την προσπάθεια εξάλειψης των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών που ίσως επιβαρύνουν τη συμπτωματολογία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης.
 • Την ενθάρρυνση του ατόμου να παραμείνει ενεργό στην κοινωνία.
 • Την εξεύρεση λύσεων στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένεκα της ασθένειας.
 • Την εξάλειψη των συγκρούσεων σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.